Disclaimer PreKan

Disclaimer voor PreKan Exploitatie B.V.

PreKan Exploitatie B.V. (Kamer van Koophandel: 69700230), verleent u hierbij toegang tot de onderliggende websites:
www.prekan.nl

www.malgranda.nl

www.malgrandakoffie.nl

www.malgrandathee.nl

www.malgrandacoffee.nl

www.malgrandatea.nl

en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Door de website te (blijven) bezoeken en bekijken gaat u akkoord met deze disclaimer, zonder enige beperking en/of uitsluiting. Indien u deze disclaimer niet in acht wenst te nemen, verzoeken wij u af te zien van gebruik van de website.

Het onderstaande is van toepassing op bovengenoemde webpagina’s. Door de webpagina(’s) te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

PreKan Exploitatie B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Inhoudsrechten
Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. De website kan verwijzingen (of hyperlinks) naar andere websites bevatten. PreKan Exploitatie B.V. kan niet garanderen dat deze websites, die mogelijk aan derden toebehoren, op hetzelfde niveau privacymaatregelen hebben getroffen. PreKan Exploitatie B.V. aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden Prekan Exploitatie B.V. geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Beperkte aansprakelijkheid
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met PreKan Exploitatie B.V.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij PreKan Exploitatie B.V. Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij PreKan Exploitatie B.V..

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van PreKan Exploitatie B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht, tenzij bij specifieke producten en/of diensten anders aangegeven is.

Privacy
PreKan Exploitatie B.V. respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt. Hiertoe heeft PreKan Exploitatie B.V een privacy reglement opgesteld dat voldoet aan eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Beschikbaarheid
Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. PreKan Exploitatie B.V. hoeft daarover aan u geen mededeling doen.