Wij maken gebruik van cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van PreKan Exploitatie B.V. of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Melitta Missie Eco & Care


1. Missie

Verantwoordelijkheid:
Voor Melitta hangt ‘bewust koffiegenot’ nauw samen met onze bedrijfsfilosofie op het gebied van duurzaamheid. Deze filosofie omvat een permanent en stabiel evenwicht tussen economische, maatschappelijke en ecologische belangen. Melitta heeft daarmee als doel mens, dier en milieu te beschermen en het voortbestaan van het bedrijf te verzekeren.
Daarnaast wordt bij het toekennen van het Melitta label rekening gehouden met maatschappelijke aspecten bij onze leveranciers. Dit is een nieuwe benadering die het Melitta label heel bijzonder maakt. Maatschappelijke aspecten omvatten eerlijke arbeidsvoorwaarden en eerlijke lonen.

Duurzaamheid:
Melitta richt zich op een duurzaam bedrijfsbeleid. Daarmee tracht Melitta te voldoen aan de behoeften van de huidige generatie en de toekomstige generaties.

Geschikt voor dagelijks gebruik:
Door voortdurende ontwikkelings- en verbeteringsprocessen worden onze producten geoptimaliseerd, om de CO2-uitstoot van onze producten zo laag mogelijk te houden. Door de producten te gebruiken kunnen Melitta consumenten dagelijks bijdragen aan meer duurzaamheid.

Het streefdoel:
Alle bestaande elektrische producten van Melitta hebben een levenscyclusanalyse ondergaan. Die analyse zal om de twee jaar worden herhaald, zodat Melitta zichzelf kan vergelijken met de gangbare technische eisen in de markt.2. Bijdrage

Het label:
Melitta heeft een label in het leven geroepen om de Melitta consumenten te helpen kiezen voor een product dat garant staat voor bewust genieten. Het label maakt gebruik van een door Melitta ontwikkeld waarderingssysteem.

Het waarderingssysteem:
Samen met externe partners heeft Melitta voor haar producten een beoordelingssysteem ontwikkeld dat niet alleen rekening houdt met objectief meetbare factoren, maar ook met maatschappelijke aspecten.

Transparantie:
Nadat alle relevante factoren in het waarderingssysteem zijn geclassificeerd, krijgen de producten een score met behulp van sterren. De score wordt voor alle elektrische producten van Melitta gepubliceerd op het label, ongeacht of het product één of vijf sterren heeft.

Controle:
De basis van deze beoordelingsmethode werd ontwikkeld door een onafhankelijk bedrijf dat Melitta adviseert op het gebied van duurzaamheid.

Motivatie:
Bij Melitta wordt ernaar gestreefd de producten duurzamer te maken en dus ook klimaat- en milieuvriendelijker. De huidige situatie is voor Melitta altijd slechts één stap op weg naar de volgende verbetering.

3. Criteria: (opgedeeld volgens levenscyclus van het product)

a) Productie:
Hulpbron  “Grondstoffen” - Product (gewicht: 20%)
Hoe milieuvriendelijker de grondstoffen en hoe lichter het product, des te beter de beoordeling.

Hulpmiddelen - Productie (gewicht: 25%)
Hier wordt bijvoorbeeld de hoeveelheid energie beoordeeld die wordt gebruikt om één product te produceren. De bedoeling van deze categorie is onze productiemethodes continu te verbeteren wat het gebruik van hulpmiddelen betreft.

Verpakking (gewicht: 25%)
In deze categorie wordt de efficiëntie van de verpakking beoordeeld aan de hand van gewicht en gebruikte materialen.

Maatschappelijke aspecten (gewicht: 30%)
Het waarderingssysteem van Melitta is zo bijzonder, omdat het ook maatschappelijke indicatoren omvat, zoals arbeidsvoorwaarden bij onze leveranciers.

b) Gebruik van het product:
Energie-efficiëntie (gewicht: 45%)
Energie-efficiëntie staat centraal in de gebruiksfase van een product. Hier worden indicatoren beoordeeld zoals energieverbruik, energiebesparende functies en de zichtbaarheid van opmerkingen die de Melitta consument helpen om zuiniger om te gaan met energie.

Productveiligheid (gewicht: 35%)
Productveiligheid omvat factoren zoals voedselwetgeving, certificering (bv. ISO 9001) en materiaalbeperkingen (bv. REACH).

Levensduur (gewicht: 20%)
De levensduur heeft betrekking op de garantietermijn die Melitta op het product geeft en op de kwaliteit en beschikbaarheid van service- en onderhoudsinformatie. Hoe begrijpelijker deze informatie, des te langer de verwachte levensduur zal zijn. Hierdoor worden dan weer hulpbronnen bespaard en wordt het milieu beschermd.

c) Einde levensduur: (gewicht product: 70%, gewicht verpakking: 30%)
Deze indicatoren worden gebruikt in overeenstemming met de levensfase en omvatten bijvoorbeeld recycleerbaarheid en afvalverwijdering. De individuele beoordelingen zijn gebaseerd op een wetenschappelijk gedocumenteerde levenscyclusanalyse.

4. Beoordeling
Een product kan maximaal vijf sterren krijgen. De referentie voor de beoordeling is een fictief ideaal product . Dat fictieve product is een combinatie van de beste technische onderdelen en softwareoplossingen die momenteel in de betreffende productcategorie beschikbaar zijn op de markt. De Melitta producten worden beoordeeld in vergelijking met dit ideale product.
Daarnaast wordt bij het toekennen van het Melitta label rekening gehouden met maatschappelijke aspecten bij onze leveranciers. Dit is een nieuwe benadering die het Melitta label heel bijzonder maakt. Maatschappelijke aspecten omvatten eerlijke arbeidsvoorwaarden en eerlijke lonen.

Melitta producten die beoordeeld zijn:
CAFFEO® volautomaten
Filterkoffiezetapparaten
Filterzakjes

5. Belofte
Melitta heeft al veel inspanningen geleverd voor een duurzamere ontwikkeling van haar producten. Dit is echter een proces van lange adem waarin Melitta de producten voortdurend verder wil ontwikkelen op basis van steeds meer indicatoren en betere gegevens. Daarom belooft Melitta om de indicatoren van Melitta beoordelingssysteem elke twee jaar te herzien en aan te passen aan de actuele uitdagingen en om ze regelmatig uit te breiden. Daarnaast wordt bij het toekennen van het Melitta label rekening gehouden met maatschappelijke aspecten bij de leveranciers. Dit is een nieuwe benadering die het Melitta label heel bijzonder maakt. Maatschappelijke aspecten omvatten eerlijke arbeidsvoorwaarden en eerlijke lonen.